Hotline trợ giúp

 • 02633 55 3333

  (Ms. Hiền )
 • 0983 911 907

  ( Ms.Hà )
 • 02633 55 3131

  (Ms Trâm )
 • 0946 900 003

  (Mr. Thuận )

Hồ Chí Minh (SGN) Đến Đà Lạt (DLI)

Hồ Chí Minh (SGN) Đến Đà Lạt (DLI)

VJ366 199000
Cất cánh 16:30 06-11-2018 Tại: Hồ Chí Minh (SGN)
Hạ cánh 17:20 06-11-2018 Tại: Đà Lạt (DLI)