Hotline trợ giúp

 • 02633 55 3333

  (Ms. Hiền )
 • 0983 911 907

  ( Ms.Hà )
 • 02633 55 3131

  (Ms Trâm )
 • 0946 900 003

  (Mr. Thuận )

Hà Nội (HAN) Đến Đà Lạt (DLI)

Hà Nội (HAN) Đến Đà Lạt (DLI)

VJ407 1140000
Cất cánh 18:30 30-11-2018 Tại: Hà Nội (HAN)
Hạ cánh 20:2030-11-2018 Tại: Đà Lạt (DLI)